Türk ve Türk kökenli ilk kuşak göçmen hastaların hasta bakımından beklentileri

Araştırma/Proje

CarEMi: Türk ve Türk kökenli ilk kuşak göçmen hastaların, hasta bakımından beklentileri – Demografik göç zamanındaki sağlık sistemindeki haklar ve gerçekler

CarEMi “Care for Elderly Migrants”, Almancası: Pflege für ältere Migrant_innen. Bu başlığın arkasındaki gizli soru ise; Almanya’ya misafir işçi olarak gelen göçmenlerin, ilerleyen yaşlarında geleceklerinin nasıl olacağını düşünmeleridir. Bu çalışmanın temel konusu, göçmenlerin nasıl bakım almak istedikleri, onların istekleri ve beklentileri, Alman sağlık sisteminin bu beklentileri karşılayıp karşılayamadığı ve gelecekte onların özel ihtiyaçlarının nasıl göz önünde bulundurulacağıdır.

Çalışmanın Arka planı

1950 - 1970lerde birçok insan Almanya’ya çalışmak için göç etti. Almanya’da kalıp, Türkiye’ye geri dönmeyenlerin çoğu emeklilik yaşına ulaştı; tam olarak bu yüzden gelecekte bakıma muhtaç olabilecek göçmenlerin sayısında bir artış bekleniyor.

Türk göçmenler tarafından bakım hizmeti daha az talep edilmektedir [1]. Şimdiye kadar Almanya’da yaşayan Türk göçmenlerinin bakımla ilgili düşünceleri ve ihtiyaçları bilimsel olarak ve farklı perspektiflerden (hastalar, çocuklar, aile doktorları) araştırılmadı.

Hedef

Bu araştırma ile, mevcut olan bakım imkanlarının yaşlı Türk ve Türk kökenli göçmenlerin isteklerinin karşılanıp karşılanılmadığı veya bununla ilgili Alman Sağlık Sisteminin düzeltilmeye ihtiyacı olup olmadığını aydınlatmak istiyoruz. Yaşlı Türk göçmenlerin ihtiyacına yönelik nasıl bir sağlık ve bakım hizmeti sunulabilir sorusu, direkt olarak ve ilk ağızdan soruldu. Bunun için yaşlı göçmenler ile Türk dilinde röportajlar gerçekleştirildi. Daha kapsamlı bilgi edinebilmek için bahsi geçen yaşlı göçmenlerin yakın çevreleri ile de ( çocuklar ve torunlar ) isteğe göre Almanca veya Türkçe dilinde röportajlar gerçekleştirildi. Bunun dışında aile hekimlerine, bakım kuruluş temsilcilerine, sağlık işlerine ve toplumun Müslüman kesimlerine de sorular yöneltildi. Böylelikle sadece istekler, beklentiler ve tasvir ettikleri şeyler değil, aynı zamanda bu beklentilerin pratik alana geçişinin nasıl bulunacağı veya neyle olumlu deneyimlerin yapıldığı ortaya konuldu.

Projenin amacı, alakalı kişiler ve uzmanlar ile göçmenlerin yaşlılıkta ihtiyaçlarına yönelik, düzenli bir bakım sunmaktır. Yalnızca ihtiyaç odaklı bir bakım hizmeti, ilgili kişiler ve aile mensuplarının faydalanabileceği bir hizmet sağlayabilir. Ayrıca yeni geliştirilen genel bakım konseptinin „yataraktan önce ayakta“ temel ilkesi, Federal Hükümetin demografik değişim için araştırma hedefi olarak ortaya konmuştur [2].

Bununla birlikte ulaştığımız sonuçların, pratikte de uygulanabilmesine önem vermekteyiz. 16. Mart 2016’da gerçekleşen transfer etkinliği ile araştirmamıza katkıda bulunan ve diğer ilgili olan herkes davet edilerek, sonuçları hayata geçirmedeki ilk adım atılmıştır. Sonuçlar ve aile hekimleri için basılı metin Reutlingen’de gerçekleşen bakım konferansında ve „sağlık konferansi“ konseptinde Eyalet Hükümetine sunulmuştur.

Pratiğe uygulanacak diğer unsurlar ise; aile doktorlarına, hastanede ya da evde bakım hizmeti verenlere ve kişiye bakan hasta yakınlarına davranış tavsiyesinin geliştirilmesidir. Bunun için basılı bir metin oluşturulmuştur. Proje sürecinde CarEMi bu platformda, Tübingen, Reutlingen ve Stuttgart çevresinden projeye katılanların bakımı ve siyasi kurumlar arasındaki ağı kurmada yardımcı olmuştur.